Hiện nay, nông thôn Vĩnh Long đã có nhiều khởi sắc, nhất là ở các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống vật chất của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn nhiều thay đổi. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *