Đến nay các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã điểm nông thôn mới – xã Tân An Hội, huyện Mang Thít đã cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên với các công trình giao thông nông thôn, xã gặp một số khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *