Một nội dung rất quan trọng trong ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14 là việc bầu Trưởng đoàn và phó trưởng đoàn của các Đoàn đại biểu Quốc hội trong cả nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *