Sáng nay, ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Phó Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn cán bộ các ban ngành có liên quan đến kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn ở huyện Vũng Liêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *