Đồng bằng SCL được biết đến là nơi phát triển vùng nguyên liệu tôm rộng lớn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó có thế mạnh nổi bật là tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như phần lớn diện tích còn nuôi theo phương pháp truyền thống, môi trường nuôi bị ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh, khiến nghề nuôi tôm hiện nay gặp nhiều khó khăn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *