Những năm gần đây, cá tra tuy có lúc gặp khó khăn trong sản xuất nhưng nghề nuôi cá tra trong khu vực ĐBSCL vẫn được duy trì. Được sự hướng dẫn của ngành chức năng, nhiều hộ nuôi cá, tổ hợp tác dần mở rộng diện tích, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *