Năm 2017, với  sự chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương cùng sự hưởng ứng tích của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Vĩnh Long có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và Thị xã Bình Minh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của tỉnh trong năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *