Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khơ – me, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh đã vươn lên trở thành xã nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *