Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long có nhiều nỗ lực trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, xanh, bền vững. Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều vùng nguyên liệu cây trồng mới được hình thành trên đất lúa kém hiệu quả, các mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao xuất hiện nhiều hơn. Trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản sản xuất theo hướng an toàn dịch bệnh được chú trọng. Qua đó vừa phát triển ngành đúng định hướng quy hoạch, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *