Vụ lúa Hè Thu năm nay tỉnh Vĩnh Long gieo sạ gần 55.780 ha. Đến nay, nông dân đã thu hoạch hơn 80% diện tích xuống giống. Mặc dù có một số diện tích lúa bị đổ, gây khó khăn thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng lúa nhưng nhìn chung vụ lúa Hè Thu năm nay đa số nông dân trúng mùa và bán được giá khá cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *