Vụ Đông Xuân được đánh giá là vụ lúa có điều kiện thuận lợi, ít sâu bệnh hơn các vụ lúa khác trong năm. Cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và nông dân cũng nhẹ công chăm sóc hơn. Tuy nhiên, nông dân Vĩnh Long vẫn không chủ quan mà đang tích cực thực hiệh các giải pháp nhằm đảm bảo vụ lúa thắng lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *