Trong khi đó, vụ lúa Hè Thu 2022 được dự báo là còn khó khăn hơn, vì thế lợi nhuận còn có thể giảm tiếp. Vấn đề đặt ra hiện nay là nông dân cần có những hành động cụ thể và ngay lặp tức để thay đổi tập quán sản xuất, góp phần giảm giá thành đảm bảo lợi nhuận trong điều kiện khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *