Thời gian qua, ngoài việc canh tác lúa, nhiều hộ dân ở xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn đã khá lên nhờ mô hình trồng sen trên đất ruộng. Năm 2014, diện tích trồng sen của huyện Trà Ôn là 67 ha, trong đó, xã Tân Mỹ chiếm 52 ha, tập trung chủ yếu tại ấp Sóc Ruộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *