Đánh cắp số phận

Những năm qua, Hội nông dân huyện Long Hồ đã triễn khai hiệu quả nhiều phong trào nông dân góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tham gia đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó, đáng chú  ý là phong trào tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn được nhiều hội viên nông dân hưởng ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *