Phát triển kinh tế từ 1 mô hình mới nhưng thành công, đem lại thu nhập cao cho gia đình là điều không dễ dàng. Thế nhưng với sự quyết đoán và ý chí vươn lên ông Trương Hoàng Phương ở ấp Phú Thuận, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít đã thành công với mô hình trồng nhãn Ido cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *