Trong những ngày này nông dân thị xã Bình Minh đang tập trung xuống giống vụ màu Tết. Đây là thời điểm mà nhiều nông dân trồng màu bận rộn nhất bởi vụ màu Tết luôn cho thu nhập cao trong năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *