Thời gian qua, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long theo chức năng, nhiệm vụ đã thực hiện tốt công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo các loại hình khí tượng, thủy văn nguy hiểm trên địa bàn. Qua đó đã góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *