Đánh cắp số phận

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhằm giúp cho người lao động tự do và nông dân có được thu nhập ổn định hàng tháng từ việc hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Để đưa chính sách này đến gần hơn với người dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long  đang triển khai nhiều giải pháp tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *