! Những năm qua, tại Vĩnh Long công tác chăm lo cho trẻ em, nhất là những trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt luôn được chú trọng. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong tỉnh còn vận động các nguồn lực xã hội khác, cùng hỗ trợ, chăm lo, giúp các em có cuộc sống tốt hơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *