Đánh cắp số phận

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 10 tuyến đường tỉnh. Mặc dù hàng năm kinh phí dành cho công tác duy tu và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường này vẫn còn ít, nhưng nhờ tập trung thực hiện đúng trọng tâm, nên việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông được thực hiện kịp thời, nhận được sự đồng tình cao của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *