Sau hơn 10 năm kiên trì triển khai nhiều giải pháp kể cả vận động, thuyết phục, công trình đê bao ngoài của 4 xã cù lao huyện Long Hồ đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Là công trình quan trọng có tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân các xã cù lao của huyện Long Hồ nên khi công trình hoàn thành, người dân địa phương hết sức phấn khởi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *