Đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo, cùng việc thực hiện những cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và có niềm tin vững chắc rằng người đứng đầu Chính phủ sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao. Đó là nhận định của nhiều ĐBQH ngay khi ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *