Đến hôm nay, 186 thanh niên huyện Long Hồ  đang trong tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày hội lớn, những gương mặt ưu tú, viết đơn tình nguyện nhập ngũ phấn khởi thể hiện quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *