Như vậy là sau 7 ngày diễn ra, Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Trung ương Hội nông dân Việt Nam, sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp từ khâu tổ chức, đến sự đa dạng, chất lượng của các sản phẩm trưng bày, các điểm nhấn ấn tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *