Đánh cắp số phận

Dạy học cho những trẻ bình thường đã khó, dạy cho những trẻ không may bị khiếm khuyết còn khó gấp nhiều lần. Thế nhưng các thầy giáo, cô giáo tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long vẫn cần mẫn theo đuổi công việc này, bởi với các Thầy cô giáo ở đây, tình yêu thương trẻ là động lực để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *