Thu nhập là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên trong những năm gần đây, nhờ biết phát huy lợi thế của từng địa phương, nhiều xã vùng nông thôn của tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo nhân dân thực hiện khá tốt tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *