Trong khi ở nhiều địa phương nhờ đầu tư xây dựng thêm các công trình thủy lợi mà mùa lũ năm nay sản xuất của bà con được đảm bảo an toàn thì ở xã Tân Mỹ huyện Trà Ôn công tác bảo quản khai thác hệ thống thủy lợi chưa tốt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *