Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang diễn ra với rất nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân cả nước, trong đó có người dân tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *