Đại hội đảng viên lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã Phú Lộc – đại hội Đảng bộ điểm cấp cơ sở của tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *