Tỉnh Vĩnh Long hiện có 16 xã hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động sản xuất, gia công hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Tuy nhiên gần đây do nhiều nguyên nhân, các hợp tác xã này đang gặp khó trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *