Chiều nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 với mục tiêu là “Tiếp tục đổi mới nâng chất hoạt động, xứng đáng với ủy thác, niềm tin của nhân dân.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *