Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân (theo hình thức ghi thu ghi chi) kế hoạch đầu tư, vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng năm nay trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao là rất thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *