Từ đầu tháng 6 đến nay, tình hình ANTT trong nội trại Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long có nhiều diễn biến phức tạp như đánh nhau, sử dụng điện thoại di động, đánh bài tự chế, trong đó nghiêm trọng nhất là 2 vụ trốn trường tập thể mới xảy ra trong những ngày gần đây. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *