Bảo hiểm y tế là chính sách lớn góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tiến đến công bằng trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp nâng độ bao phủ Bảo hiểm y tế trong dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *