Ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức đoàn đến khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 tại một số địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *