Các con nước triều cường đầu tháng 8 âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân mà còn gây ngập nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh Vĩnh Long, đã làm cho mặt đường một số nơi bị hư hỏng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *