Thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, huyện Long Hồ còn quan tâm xây dựng cầu bê tông kiên cố. Trong hai năm gần đây, trên địa bàn huyện đã có 35 cây cầu giao thông nông thôn được xây mới. Điều đáng chú ý là trong số này có đến 20 cây cầu được xây dựng từ nguồn vận động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *