Đánh cắp số phận

Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Tân đã xây dựng mô hình sinh hoạt văn hóa vừa tiết kiệm, vừa mang lại hiệu quả thay cho việc xây dựng các nhà văn hóa vừa tốn kém, vừa không phát huy được hiệu quả. Đó là điểm sinh hoạt văn hóa ấp-cụm ấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *