Từ đầu năm đến nay giá xăng – dầu liên tục tăng, kéo theo việc tăng giá nhiều mặt hàng, trong đó có các loại vật tư xây dựng. Thực tế này đã gây khó khăn rất lớn cho các nhà thầu thi công các công trình xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *