Phát huy phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với  Tổ quốc , dù  mang  thương tật, nhưng nhiều thương binh vẫn giữ vững được khí chất,  vượt qua khó nghèo và góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *