Đã từ lâu, nhiều hộ dân tổ 15, ấp 8, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm ở cặp theo Đường tỉnh 907 không có nước máy để sử dụng mà phải lấy nước từ mương vườn, đồng ruộng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, nguồn nước tại đây đã bị ô nhiễm ngày càng nhiều hơn, làm cho người dân thêm lo lắng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *