Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, tỉnh đã tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng nhiều tuyến Đường tỉnh, tạo phấn khởi trong nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *