Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đang được tỉnh Vĩnh Long tích cực thực hiện. Người dân thuộc diện tiêm nhắc mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng covid 19 cũng ý thức chủ động đến các điểm tiêm để tiêm mũi nhắc nhằm khôi phục khả năng miễn dịch trước COVID-19, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *