Đánh cắp số phận

Sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngoài sự thay đổi rõ nét trên các lĩnh vực đời sống xã hội, điều mà chúng ta dễ thấy  là sự thay da đổi thịt ở các vùng nông thôn của tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *