Những năm qua, nhiều địa phương trong huyện Long Hồ đã phát huy mạnh mẽ phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy mà hàng trăm km đường giao thông được xây dựng làm cho bộ mặt nông thôn nhiều xã trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực, người dân phấn khởi làm ăn phát triển kinh tế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *