Thực hiện chương trình vận động 100.000 hộ chăn nuôi heo trên cả nước cam kết không sử dụng chất cấm, các hộ chăn nuôi trên bàn tỉnh tích cực tham gia và tạo được sự chuyển biến khả quan bước đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *