Trà Côn là một xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, nhưng bằng sự nỗ lực của Đảng ủy và UBND xã đến cuối năm 2010 Trà Côn đã thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn. Thành công đó ngoài vai trò của tập thể, còn có sự góp sức của cá nhân đ/c Nguyễn Chí Hiếu – Bí Thư Đảng ủy xã, một cán bộ lãnh đạo trẻ được rèn luyện, trưởng thành từ môi trường quân đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *