Xác định vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường, từ tháng 10 năm ngoái xã Chánh An, huyện Mang Thít đã phát động phong trào“ Ngày Thứ Bảy thân thiện với môi trường.” Nhờ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, tự quản và tự giác của người dân nên diện mạo nông thôn Chánh An ngày càng đổi mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *