Tại Cụm thi Cần Thơ cũng đã diễn ra an toàn ,nghiêm túc đúng quy chế .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *