Đánh cắp số phận

Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Nghề giáo được tôn vinh là nghề cao quy nhất trong những nghề cao quý và người thầy là người sáng tạo nhất trong những người sáng tạo, bởi, thầy cô giáo không chỉ đảm trách nhiệm vụ gieo tri thức, mà còn luyện con người. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của quý thầy cô giáo và các em học sinh về niềm vui, trăn trở, tâm huyết và mong muốn trong sự nghiệp trồng người hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *